www.svetpodnikani.cz | www.svetpoptavek.cz | www.1000her.cz
   
 
finance a bankovnictví 
 Aukce a dražby
 Banky a spořitelny
 Devizy
 Ekonomické služby a účetnictví
 Finanční burzy
 Finanční poradenství
 Investiční společnost
 Leasing a úvěry
 Obchod s cennými papíry
 Pojišťovnictví a penzijní financování
 Řešení a prodej pohledávek

DETAIL FIRMY  


Nejhledanější výrazy pro kategorii:banka úvěr na auto hypoteční úvěr nebankovní úvěr úvěr auto úvěr kreditní karta cestovní pojištění zákonné pojištění vozidel účetnictví

Vámi zvolená firma:
<<- Zpět
I-MONEY SPRÁVA POHLEDÁVEK
Firma:
Adresa: nám. 14.října 1307/2
Město: 15000, Praha 5
Email: info<@>i-money.cz
Telefon: 257325117 , FAX: 257326716
WWW: www.i-money.cz
IČO: 76084175
DIČ:


Kontaktní osoba:
Jméno: Martin
Příjmení: Jurena
Email: info<@>i-money.cz
Telefon: 777220490
Popis:
Zabýváme se zejména mimosoudním (v případě zájmu soudním) řešením pohledávek po lhůtě splatnosti, souběžně pak zprostředkováním právního poradenství prostřednictvím advokátních kanceláří a dalšími činnostmi ve spojitosti s řešením pohledávek a předcházením jejich vzniku. Při své práci využíváme zkušeností v uvedené činnosti pro mnoho firem a společností s různým zaměřením, ale i pro jednotlivce. Naše praktiky nemusí nutně narušit případnou další vaši spolupráci s dlužníkem, máte-li o ni zájem. Centrální pracoviště pro styk s klienty, je zřízeno v Praze. Vlastní výkon správy a inkasa pohledávek, je zabezpečován prostřednictvím regionálních externích pracovníků v celé České republice. Při řešení pohledávek klientů, preferujeme osobní jednání s dlužníky, pracujeme důrazně, avšak vždy v mezích obecně závazných předpisů. Výsledkem naší práce je nejen samotné vymožení dlužných částek pro klienty, ale i získání celkového přehledu o bonitě jejich pohledávek. Součástí správy je též aktivní řešení zápočtů a postoupení (prodeje) pohledávek individuálně či přes burzu pohledávek a doporučení dalšího postupu u nedobytných pohledávek. Výhodou mimosoudního inkasa je, že po celou dobu smluvního vztahu jste majiteli pohledávky. Další výhodou je vstup naší firmy jako třetí nezávislé strany do stávajících obchodních vztahů. Mandátní smlouva na dobu neurčitou Vám umožní průběžně doplňovat pohledávky k okamžitému řešení. V současné době jsme zplnomocněni zastupovat při mimosoudním vymáhání velké množství klientů a rádi konstatujeme, že jde v drtivé většině o klienty, kterým byla pro úspěšnost a serióznost v jednání naše firma doporučena. Jako seriózní firma, nikdy předem neprohlašujeme, že na základě našeho zásahu bude pohledávka zdárně vyřešena. Každá pohledávka má svá specifika, která mají vliv na reálnou možnost uspokojení věřitele. Cílem naší činnosti je zbavit věřitele zdlouhavého a nepříjemného vyjednávání s dlužníky. Naše společnost se ze statistických údajů může pochlubit téměř 80% úspěšností.

Produkty:
Nabídka naší společnosti spočívá především v: individuálním přístupu k Vašemu případu časové flexibilitě absolutní loajalitě ke klientovi žádný únik informací Rutinní operace: inkaso pohledávek zrychlené inkaso odkup pohledávek Inkaso pohledávek provádíme po uzavření mandátní smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou kontaktujeme dlužníka a jednáme o úhradě Vaší pohledávky úhrady Vaší pohledávky se snažíme docílit veškerými možnými prostředky, které jsou akceptovatelné právními normami České republiky odměnu platíte až ze skutečně vymožené částky na základě námi vystavené faktury pravidelně Vás na požádání informujeme a stavu řešení pohledávky Ihned po předání přehledu Vašich pohledávek a uzavření mandátní smlouvy kontaktujeme dlužníka a snažíme se jej přimět k zaplacení dlužné částky. Současně hledáme jiná řešení k úspěšnému vyřešení Vaší pohledávky, jako jsou dohody o narovnání, splátkové kalendáře, materiální plnění apod. Není-li v dohodnutém časovém horizontu dosaženo alespoň částečného finančního plnění směrem k věřiteli, navrhuje naše strana další postup. Ze zkušeností je možno konstatovat, že čím kratší doba uplynula od doby splatnosti pohledávky, tím větší šance na vyřešení této pohledávky ve prospěch věřitele. Rovněž starost o pohledávku ve smyslu podnikání právních kroků směřujících k uspokojení věřitele napomáhá snížení ztráty z pohledávky po lhůtě splatnosti. Kvalita (nebo alespoň možnost) zajištění pohledávky již v okamžiku jejího vzniku má pozitivní efekt na možnost další práce s pohledávkou v případě jejího neuhrazení dlužníkem. Zrychlené inkaso provádíme po uzavření mandátní smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou převezmeme za Vás péči o zaplacení Vašich faktur zlepšíme Vaše cash-flow odesíláme upomínky, kontaktujeme dlužníky zajistíme individuální přístup k Vašim partnerům V rámci této služby naše společnost převezme od věřitele pohledávky od 1. do 30. dne po datu splatnosti faktury. Adekvátním způsobem navážeme kontakt s dlužníkem a vyjednáváme s ním až do zaplacení předmětných faktur. V dohodnutých termínech předává věřitel pravidelně elektronicky vlastní saldokonto odběratelů, o všechny další záležitosti se postaráme my. Nepotřebujete vlastní inkasní systém, nepotřebujete vlastní upomínky, nemusíte se o nic starat - úspora nákladů. Plně se koncentrujete na svůj vlastní předmět činnosti - výroba, prodej, distribuce. Odpadá Vám starost o evidenci a neustálé kontaktování dlužníků přechází na naši společnost. Tato služba zajišťuje postupné zlepšení cash flow v částkách i čase. Zajistíme, aby Vaši partneři postupně snižovali počet dní zaplacení po splatnosti, přesun partnerů s platbami po splatnosti, do kategorie ve splatnosti. Odkup pohledávek provádíme uzavřením smlouvy o postoupení pohledávek s Vámi odkoupíme Vaše pohledávky za dohodnutou cenu v závislosti na výši a stáří pohledávky a bonitě dlužníka platba v hotovosti nebo na účet v dohodnutém termínu zprostředkování odkupu Vaší pohledávky U vybraných pohledávek provedeme jejich analýzu a navrhneme Vám kupní cenu a termín splatnosti. Po podpisu smlouvy zašlete dlužníkovi "Oznámení o změně věřitele", čímž je naplněn právní akt postoupení pohledávky. Pokud do sjednané doby nedojde k plnění, pohledávky se Vám vrací zpět s informacemi o dosavadním průběhu šetření spolu s návrhy na další řešení. Výhodou postoupení pohledávky je její rychlé a ekonomické řešení, zlepšení cash flow a likvidity podniku. Navíc je zamezeno dlužníkovi provést vůči Vám jednostranný zápočet. Další výhodou je moment vstupu třetí osoby do obchodního vztahu. Vedle správy a inkasa pohledávek zajišťujeme i poradenské služby v oblasti prevence pohledávek. Jsme připraveni po předchozí analýze navrhnout konkrétní systém organizačních a technických opatření omezujících vznik nedobytných pohledávek zejména u výrobních, velkoobchodních a distribučních firem.


 | PRODUKTY | |  MAPA | 
Firma nemá zadány produkty.
 
 
Aktuální počet firem:
2 097 058

  © svetpodnikani.cz | info@svetpodnikani.cz
Za uvedené údaje neneseme žádnou odpovědnost.